Selco i Trollhättan AB
 
 

Produkter

Klicka på läs mer för att få mer ingående information. Klicka på bilderna för att se en större version.

Tillverkning och försäljning har upphört.

 

CALL START V2

 
 

SELCO CALL START® Professional
(tillverkas och levereras inte längre)

CALL START Professional är framtagen för att möjliggöra fjärrstyrning av elektriska apparater i fordon och marina farkoster som vistas inom täckningsområde för telenät som tillhandahåller pager  service. I Sverige  kallas denna service MINI CALL med Generic som nätoperatör.

Se vidare information på Generics hemsida www.minicall.se.

Kostnaden är i dag mer än 10 kronor/samtal.

Läs mer

 

 
 

CALL START GSM®

CALL START GSM är framtagen för att möjliggöra fjärrstyrning av elektriska apparater i fordon och marina farkoster som vistas inom GSM nätets täckningsområde i Sverige eller utomlands.
I Sverige kan enheten användas tillsammans kontantkort eller abonnemang. Utomlands varierar reglerna. Det krävs ingen licens och finns ingen anmälningsplikt för innehav i Sverige.

Användningsområden för utrustningen är exempelvis styrning och reglering av motor- och kupevärmare i fordon, arbetsmaskiner (entreprenadmaskiner, skogsavverkning), husvagnar och fritidsbåtar.

Erhållande av status såsom aktuell temperatur, batterispänning, aktiva funktioner mm. SMS larm för frysrisk (< +5 grader), låg batterispänning (<11 resp 22 volt) samt yttre larm som rörelsevakt, dörrkontakt eller liknande.

Kommunikation med CS GSM sker via s.k. voice call vilket innebär att man  ringer upp apparaten och lotsas igenom menyer och kommandon med hjälp av talsvar.

Läs mer

 

 
  KForm